top of page
banner_miami_bg.jpg

SOCIALA MEDIER-STRATEGI

Att utveckla en genomtänkt strategi för maknadsföring i sociala medier är en viktig grundsten för att nå framgångsrika resultat.

 

Tillsammans reder vi ut och analyserar nuläget: hur ser er synlighet i sociala medier ut idag och vad vill ni uppnå?

Vi sammanställer en analys och formulerar en hållbar strategi. Planen kommer att hjälpa er skapa rutiner för att kommunicera ert budskap på bästa sätt till er specifika målgrupp. Den hjälper er också att hitta rätt målgrupp med hjälp av olika kanaler, då olika plattformar kräver olika budskap.

 

Miami kan också vara delaktiga i att utveckla en contentplan som sätter riktlinjer för ett relevant och kontinuerligt publicerande. 

banner_miami_strategi.jpg
bottom of page